รองนายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

    2021-11-19 09:30:17
    18 พ.ย.2564 รองน้ำหอม สุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวรนัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 สำนักงาน ศอ.ปส.จ.สงขลา ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละภาคส่วน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ในส่วนของ อบจ.สงขลา ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่ทาง อบจ.ได้ทำไปแล้ว อาทิ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ฯ และมีหลายกิจกรรมที่กำลังรอดำเนินการ อบจ.สงขลา ยังได้มีการสนับสนุนรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ทหาร ,ตำรวจ และอาสาสมัครฯ เพื่อเร่งขจัดปัญหาการลักลอบจำหน่าย พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาอีกด้วย ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา