นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนสายบ้านวังโต้ - สะพานไม้แก่น อำเภอนาทวี

    2021-11-22 09:12:39
    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนสายบ้านวังโต้ - สะพานไม้แก่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.สงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1- 0035 (กิโลเมตรที่ 12) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งถนนชำรุด เนื่องจากเหตุอุทกภัย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อมสร้างสายทางโดยเร่งด่วน