อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจออนไลน์ (E-commerce)

    2021-11-23 09:00:48
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ”การขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจของคนรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดอบรมในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ , นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งวิทยากรผู้ให้ความรู้ร่วมชมการแสดงชุด มโนราห์ ในพิธีเปิดฯ ณ บริษัท เซเว่นทีนสตูดิโอ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา