อบจ.สงขลา มอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

    2021-11-23 13:51:07
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดใช้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอื่นๆ ร่วมส่งมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 ชิ้น / 1 ชุด ให้กับ พี่น้องชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านดอนคันเหนือ ณ ลานออกกำลังกายกลางแจ้งหน้าวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นายอภิสิทธิ์ พานิชกรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านดอนคันเหนือ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้รับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายทุกวัน เพื่อให้จิตใจและร่างกายมีคุณภาพที่ดีและนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาว