นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

    2021-11-25 09:09:01
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร (96 ปี) นับแต่ประสูติกาล โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป๊นประธาน ณ หอประชุมเปรมฯ 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา