อบจ.สงขลา รับการประเมินความพร้อม รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวสงขลา

    2021-11-25 09:11:07
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษาฯ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการตรวจประเมินความพร้อมฯ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา