นายกอบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการ และการอำนวยความสะดวก ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2021-11-25 09:13:21
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการ และการอำนวยความสะดวก ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในที่ประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนวทางในการจัดทำรูปแบบและรายการขอบเขตของงาน / ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อพิจารณา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา