นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564

    2021-11-26 09:19:15
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงได้จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยมี... พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 พิธีถวายราชสดุดี ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธาน นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 ในนามของบรรดาเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการและผู้แทนชุมชน // กล่าวรายงาน