อบจ.สงขลา สนับสนุนโครงการเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับเกษตรกรใน ต.แค อ.จะนะ

    2021-11-29 09:33:22
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดกิจกรรม หลักสูตรการขยายพันธุ์ การดูแลสวนส้มจุก และการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุกจะนะ พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส้มจุกถือได้ว่าเป็นพืชประจำถิ่นของอำเภอจะนะ และมีประวัติการปลูกกันมาอย่างยาวนานแล้ว และในปัจจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ อบต.แค สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ รพสต.แค ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง