นายกอบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 / 2554

    2021-11-30 11:20:11
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 / 2554 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา