นายกอบจ.สงขลา ประธานการประชุมเพื่อจัดทำและพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564

    2021-12-01 09:23:36
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมเพื่อจัดทำและพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 อบจ.สงขลา