นายกอบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

    2021-12-02 09:18:10
    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกลนานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand 2021 “ ซึ่งจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 ผ่านเส้นทางการแข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง, และจังหวัดสตูล โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ หาดชลาทัศน์ (หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา #ร่วมพลังร่วมสร้างสุข