นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร รถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2021-12-02 09:19:51
    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 "เพราะ... ทุกชีวิตมีคุณค่า อบจ.สงขลา พร้อมเดินหน้า พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน" นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร รถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรรถพยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง อบจ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข