นายก อบจ.สงขลา พร้อมสมาชิกสภา อบจ.สงขลา และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตำบลฉลุง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำในช่วงฤดูมรสุม

    2021-12-03 10:13:26
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอาซีด หลำเบ็นสะ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 9 และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางคมนาคม เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน และสะพานที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย และวางแผนระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ จุดที่ (1)ถนนสายโตนปลิว หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง ถนนชำรุดตลอดสาย และมีน้ำท่วมขัง จุดที่(2)สายทางในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลฉลุง เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา เตรียมดำเนินการขยายสะพาน และเพิ่มความยาวสะพาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย ณ สะพานคลองวาด จุดที่(3)ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลุง เกิดน้ำกัดเซาะเป็นโพรงไม่สามารถสัญจรได้ นายก อบจ.สงขลา เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เร่งดำเนินการซ่อมเเซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ เเละจัดทำแผนปรับปรุงในระยะยาวต่อไป จุดที่(4)สำรวจเส้นทางน้ำ ณ สะพานข้ามคลองวาด เชื่อมพื้นที่ระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหลุมหัว ตำบลฉลุง กับหมู่ที่ 10 บ้านเกาะมวง ตำบลทุ่งตำเสา เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะคอสะพาน เเละตลิ่งใต้สะพาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข