นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา

    2021-12-03 10:33:37
    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท อิทธิกร อินเตอร์ จำกัด ซื้อขายกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 6,015,000.00 บาท วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กว้าง 3.00เมตร ยาว 55.00 เมตร ในวงเงินตามสัญญา 6,495,000 บาท ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา