ปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ครั้งที่ 2/2564

    2021-12-03 14:03:40
    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร และประชุมพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 8-11 ณ. สถานที่ก่อสร้างโครงการ (สนามกีฬาติณสูลานนท์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา