อบจ.สงขลาเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพใน ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ

    2021-12-07 09:07:08
    5 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวา 2564 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรม โดยภายในการทำกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกาง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับภูมิทัศน์ โดยเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาด