นายกอบจ.สงขลา ร่วมในกิจกรรมรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    2021-12-07 09:20:07
    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรมรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปลูกต้นไม้ทองอุไร จำนวน 2,300 ต้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 408 - รพ.สิงหนคร ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,700 เมตร