นายก อบจ.สงขลา สำรวจ และสั่งการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะใต้ถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สายคลองกวางเขาวัง อ.นาทวี ให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็ว

    2021-12-07 09:28:38
    วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี นายสมชาย แก้วสุข อดีตรองนายก อบต คลองกวาง นายธเรศ มงคงรัฐสกุล ประธานสภา อบต คลองกวาง ลงพื้นที่ ม.6 ถ.คลองกวางเขาวัง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อสำรวจผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำกัดเซาะใต้ถนน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนน และหลังจากนั้น ลงพื้นที่ต่อไปยังพื้นที่ ม.5 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดที่ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง คูระบายน้ำที่มีระดับไม่เสมอกัน ซึ่งมีดินไหลลงมาอุดตัน และมีวัชพืชปกคลุมทางน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ช้า โดยนายก อบจ.สงขลา สั่งการให้แก้ปัญหาด้วยการ ขุดลอกและวางระดับแนวท่อใหม่