นายก อบจ.สงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา เตรียมความพร้อมของอาคารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ฯ

    2021-12-07 09:30:01
    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุรกิจ กาญจนะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักช่าง นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยตรวจภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และความพร้อมต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ กายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดใช้อาคารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้