นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการสำนักช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสะพานข้ามคลองใหญ่ ม.6 บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ

    2021-12-07 09:31:45
    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุรกิจ กาญจนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสะพานข้ามคลองใหญ่ ม.6 บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อกำกับดูแลให้การก่อสร้างสะพานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้