อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 2

    2021-12-13 10:12:18
    วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมปล่อยขบวนจักรยานแข่งขันรายการ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021 (Women’s) วันที่ 2 ระยะทางทั้งสิ้น 79 กม. โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ เปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิธีมอบรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา