ปลัดอบจ.สงขลา ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16

    2021-12-13 10:19:57
    วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16 โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศบค.ส่วนหน้า เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา