รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2021-12-13 10:30:07
    วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “สงขลาเมืองต้นแบบ” พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนน จากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา