ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มคัดค้าน และกลุ่มสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

    2021-12-14 11:05:11
    วันที่ 13 ธันวาคม 2564 กลุ่มคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ โดยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทน นายก อบจ.สงขลา รับหนังสือไว้ และจะนำเสนอต่อนายก อบจ.สงขลา ต่อไป และในเวลาต่อมา กลุ่มสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ก็ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แสดงความต้องการให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าจะมีการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ โดยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทน นายก อบจ.สงขลา รับหนังสือไว้ และจะนำเสนอต่อนายก อบจ.สงขลา ต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย