นายก อบจ.สงขลาลงพื้นที่รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชน กรณีปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

    2021-12-14 15:46:39
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ โดยมี ▪️อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ▪️อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ▪️อธิบดีกรมเจ้าท่า และ ▪️หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่น และ ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ซึ่งมีการลงพื้นที่ด้วยกัน 4 จุด คือ จุดที่ 1 ตรวจสภาพพื้นที่แหล่งทรายธรรมชาติเพื่อการเติมทรายบริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จุดที่ 2 ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโครงสร้างปากร่องน้ำนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จุดที่ 3 ตรวจสภาพพื้นที่คลื่นกัดเซาะริมตลิ่ง บ้านโคกศักดิ์ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา จุดที่ 4 ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นชายหาด บ้านโคกศักดิ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข