นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

    2021-12-15 10:28:16
    วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดอบจ.สงขลา และ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผอ.กองผังเมือง อบจ.สงขลา ร่วมประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายรอเซ็ง ไทรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายธานินทร์ อุยยะพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เพื่อหาข้อสรุปแนวทางดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน #รวมพลังร่วมสร้างสุข