ปลัดอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่4/2564

    2021-12-16 09:13:16
    วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่4/2564 (5จังหวัด) ได้เเก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา