ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แกองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2021-12-17 09:27:38
    วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แกองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา