องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2564 เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

    2021-12-17 13:33:17
    วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2564 เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในพิธีเปิดกิจกรรม "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศุภวัฒน์ กลับกลาย สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.หาดใหญ่ เขตที่ 5 และ นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.สิงหนคร เขตที่ 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดกิจกรรม นักกีฬา และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบ ประเภทโอเค เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกาย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ การมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบเสื้อสามารถผู้ประสานงานด้านกีฬาดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านการกีฬาของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 #กีฬาคือยาวิเศษ #รวมพลังร่วมสร้างสุข