นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง ก่อสร้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาประจำ อ.นาหม่อม

    2021-12-20 09:32:41
    วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ขุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาประจำ อ.นาหม่อม ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา กว้าง 32.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ในวงเงิน 9,160,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก