นายกอบจ.สงขลา ร่วมการประชุมการตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2021-12-23 09:41:13
    วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมการตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ตำบลท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข