นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    2021-12-23 09:43:28
    วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สนับสนุนทุกภารกิจพิชิตโควิด-19