คณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน – บ้านน้ำกระจาย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

    2021-12-23 09:52:46
    วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย 1. นายนราเดช คำทัปน์ ส.อบจ. เขต 3 อำเภอเมืองสงขลา 2. นายสุพรชัย ผกาวรรณ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอหาดใหญ่ 3. นายนิติธร จินดามณี ส.อบจ. เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน – บ้านน้ำกระจาย ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อตรวจสอบไฟส่องสว่างและเครื่องหมายจราจร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุ ในเวลากลางคืน เพราะไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีเครื่องหมายจราจร ทำให้รถติดสะสมในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยคณะกรรมการฯ จะนำเสนอผู้บริหาร ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป