นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเททองเหรียญหล่อโบราณ"คงหน้า-คงหลัง รุ่นกันภัย"ร.ศ.239 (118 ปีชาตกาล พ่อท่านคงวัดป่าขาด)

    2021-12-23 09:56:10
    วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเททองเหรียญหล่อโบราณ"คงหน้า-คงหลัง รุ่นกันภัย"ร.ศ.239 (118 ปีชาตกาล พ่อท่านคงวัดป่าขาด) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในพิธีฯ พระครูปราโมทพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดควนเนียง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ.วัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา