นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และขอบคุณพลังเครือข่าย สนับสนุน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

    2021-12-23 13:42:14
    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีรับมอบเกียรติบัตร ภาคีเครือข่ายสนับสนุนโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ให้ความอนุเคราะห์โรงยิมเนเซี่ยมปรับอากาศ สนามกีฬาติณสูลานนท์ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความคุ้มกันหมู่ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สนามกีฬาติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงยิมเนเซียมปรับอากาศ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีนายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร