นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง สงขลามาราธอน ประจำปี 2564

    2021-12-23 14:15:17
    วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง สงขลามาราธอน ประจำปี 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง (กิจกรรมเดินวิ่ง สงขลามาราธอน) ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา