"Flower festa" ดอกไม้บานที่สงขลา ริมหาดสมิหลา สงขลาบ้านเรา

    2021-12-24 09:48:36
    วันที่ 23 ธันวาคม 2564 "Flower festa" ดอกไม้บานที่สงขลา ริมหาดสมิหลา สงขลาบ้านเรา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน flower festa "ดอกไม้บานที่สงขลา" ซึ่งมีรูปแบบงาน เป็นการติดตั้งชิ้นงาน ประติมากรรมและดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจให้กับสงขลา รวมถึงสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม หาดสมิหลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา