นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ

    2021-12-24 14:03:49
    วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เอส.คอนส์ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ - บ้านคลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร วงเงินตามสัญญา 1,940,000 บาท (2.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ กิจการร่วมค้า K&P รับจ้างดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลา ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วงเงินตามสัญญา 2,510,000 บาท (3.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. นันท์นภัสเกษตรรุ่งเรือง รับจ้างเหมาดูแล บำรุง รักษา ปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบ้านพัก วงเงินตามสัญญา 1,064,000 บาท