นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานส.อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

    2021-12-24 14:08:17
    วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งมีแนวคิดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำผังเมืองและพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะ และรับฟังปัญหาของกลุ่มเครือข่าย เพื่อหาทางออกสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคัดค้าน และกลุ่มสนับสนุน เพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกนโยบายหนึ่งของนายก อบจ.สงขลา ที่จะทำให้กับชาวสงขลาอีกด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา