นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุย กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (สำนักงาน SCEB)

    2021-12-27 09:36:25
    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ,นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล , นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุย กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (สำนักงาน SCEB) เพื่อนำเสนอข้อมูลงาน PATA DESTINATION MARKETING FORUM 2022 ซึ่งจังหวัดสงขลามีเป้าหมาย ที่จะดึงงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences) เข้ามาจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลามากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา