นายกอบจ.สงขลา ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน "Songkhla Marathon 2021"

    2021-12-27 09:38:22
    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน "Songkhla Marathon 2021" ภายใต้มาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขัน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ สถานที่จัด รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเส้นทางการแข่งขัน ที่พัก รวมถึงการให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อให้การจัดการแข่งขันเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬา และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าว #รวมพลังร่วมสร้างสุข #สงขลาเมืองกีฬา ณ หาดชลาทัศน์ (หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา