นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สงขลามาราธอน ประจำปี 2564 ชูภาพลักษณ์ สงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City)

    2021-12-27 09:41:10
    วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ หาดชลาทัศน์ (บริเวณลานเก้าอี้ดำ) อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรม พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง สงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021)" ในพิธีเปิด นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี // เป็นประธาน ในช่วงเช้า เวลา 03.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมในการปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะมาราธอน 42 กิโลเมตร ณ จุด Start ลานเก้าอี้ดำ หาดชลาทัศน์ กิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นรายการ การแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ของประเทศไทย ซึ่ง อบจ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข