นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ และส.อบจ. เขตอำเภอสทิงพระ ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สงขลา และคณะ

    2021-12-28 09:52:53
    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกฯ นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ. เขตอำเภอสทิงพระ ร่วมพูดคุยกับนายอัษฎา ชูสิน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สงขลา และคณะ เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปา ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค