ตัวแทนนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพะโคะ อำเภอสทิงพระ

    2018-07-13 11:00:18
    12 กรกฎาคม 2561 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา