ปลัดอบจ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    2021-12-29 09:10:21
    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระดับจังหวัด กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าตนุ / ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ / เก็บขยะมูลฝอย บริเวณหาดชลาทัศน์ และสมิหลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ.บริเวณลานดนตรีและลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา