นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2564

    2021-12-30 09:02:00
    วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ขั้น 2 อบจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2564 เพื่อพิจารณา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน