นายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565

    2021-12-30 14:32:57
    วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าพบนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565