นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ

    2022-01-04 08:40:24
    วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 3 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เช่าบริการวงจรระบบ METRO LAN สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ระบบ วงเงินตามสัญญา 2,325,163.50 บาท (2.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวรรณ สตรัคเจอร์ ตกลงรับจ้างทำงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สนามกีฬาประจำอำเภอควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เสาไฟสูง 9.00 เมตร จำนวน 20 ตันโคมไฟถนนชนิด solar cell LED 100 วัตต์ วงเงินตามสัญญา 1,190,000 บาท (3.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิระพันธ์ การก่อสร้าง ตกลงรับจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ตำบลเปีย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร วงเงินตามสัญญา 176,635.51 บาท