นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 1 ฉบับ

    2022-01-06 15:00:25
    วันที่ 6 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 1 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับบริษัท มิชส์ ดิสิชั่น จำกัด ซ่อมปรับปรุงแพขนานยนต์ลำ อบจ.10 ในวงเงิน 4,700,000 บาท